Oleksandr Khomenko, Liudmylab Vasylchuk, Andrii Sotnykov & Oksana Slaba