Nataliia Avsheniuk , Nataliya Seminikhyna , Tetiana Svyrydiuk & Olena Lutsenko